Loading...
Skip to content
Lịch họp tháng 3 năm 2020
02/01/2020 12:42:00Font size:A-A+Tương phản:GiảmTăng

Ngày 24/03/2010 – 27/03/2020

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM) lần thứ 24; Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 6

Diễn ra tại Quảng Ninh