Loading...
Skip to content
Về các đối tác trong APEC FMP
24/11/2016 14:35:00Font size:A-A+Tương phản:GiảmTăng

Về các đối tác trong APEC FMP

Trong FMP, các thành viên hoạt động tích cực và đóng vai trò định hướng cho tiến trình là Mỹ, Trung Quốc, Úc. Mỹ có ảnh hưởng rất lớn trong APEC nói chung và FMP nói riêng, thường đóng vai trò xây dựng quan điểm chung cho FMP và lồng ghép các quan điểm của Mỹ tại các diễn đàn khác (đặc biệt là G20) vào APEC nhằm tạo sự ủng hộ từ APEC cho vị thế của Mỹ, đặc biệt trong các vấn đề đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trung Quốc là đối trọng của Mỹ trong APEC, luôn muốn chứng minh vai trò của mình trong khu vực, và thực sự đã để lại ấn tượng sâu sắc trong APEC qua việc chủ trì thành công APEC 2014. Úc là nước khởi xướng APEC, mong muốn tạo một sân chơi chung cho khu vực Pacific, qua đó tham gia vào các hoạt động của cả châu Á và châu Mỹ, vì vậy rất tích cực trong việc đề xuất các sáng kiến, ý tưởng hợp tác, và sẵn sàng bỏ tiền để hỗ trợ cho các ý tưởng trong APEC nhằm nâng cao vai trò của APEC trong khu vực.

Ngoài 3 nước tích cực nêu trên, một số thành viên lớn khác cũng hoạt động tích cực, song thường đóng vai trò ủng hộ hơn là dẫn dắt, ví dụ Canada, Mexico, Nhật Bản thường ủng hộ quan điểm của Mỹ, trong khi Nga ủng hộ Trung Quốc. Các nước ASEAN thường đóng vai trò trung lập, tập trung vào lợi ích khu vực và lợi ích của các nước đang phát triển.

Các tổ chức quốc tế, bao gồm WB, IMF, ADB và OECD là các đối tác quan trọng trong APEC nói chung và FMP nói riêng. Bên cạnh việc công bố các báo cáo đánh giá diễn biến vĩ mô trong khu vực, các tổ chức này còn đóng góp tích cực vào các sáng kiến bằng đội ngũ chuyên gia giàu kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động tại nhiều quốc gia. Nhiều sáng kiến trong FMP có sự hậu thuẫn hoặc tư vấn đáng kể từ các tổ chức này ngay từ khâu chuẩn bị khởi xướng.

ABAC là đối tác đặc biệt trong APEC, đóng vai trò tích cực trong việc làm cầu nối giữa khu vực doanh nghiệp và khu vực chính phủ. Diễn đàn tài chính khu vực (APFF) của ABAC là nơi tập trung nhiều chuyên gia thảo luận về các chủ đề tài chính quan tâm trong khu vực. Nhóm chuyên gia tư vấn về PPP của ABAC đã từng tổ chức một chuỗi các phiên đối thoại của nhóm với các cơ quan chính phủ trong khu vực nhằm giúp các nước cải thiện chính sách, tạo điều kiện cho việc phát triển các dự án PPP, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, ABAC cũng tham gia tích cực vào nhiều sáng kiến trong APEC.