Loading...
Skip to content
Tuyên bố chung của các Bộ trưởng tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 ngày 21/10/2017
Hợp tác tài chính APEC gắn với ưu tiên quốc gia
Năm 2017, Việt Nam sẽ chủ trì Diễn đàn Hợp tác tài chính châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở cấp quốc gia. Hợp tác tài chính là một trong các trụ cột của APEC, theo đó, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017...